Bouwadvies
Onafhankelijk bouwadvies van Buro Bouwhuijsen omvat o.a. de navolgende activiteiten
  • Uitwerken van uw (ver)bouwplannen
  • Verzorgen van de documenten t.b.v. de bouwvergunningsaanvraag
  • In overleg met u bepalen van de te gebruiken materialen
  • Opstellen van een kostenraming
  • Opstellen van een technische omschrijving
  • Offertetraject voor uitvoerende partijen uitvoeren
Uitwerken van uw (ver)bouwplannen
Om uw idee naar een definitief bouwplan te vertalen, is het belangrijk uw ideeën goed te kunnen verwoorden. Wij vertalen, in nauwe samenwerking met u, uw plannen naar een gedegen bouwplan. Wanneer het uitgangspunt vastligt, maken wij voor u een kostenraming.

Verzorgen van de documenten t.b.v. de bouwvergunningsaanvraag
Buro Bouwhuijsen kan voor u alle benodigde documenten verzorgen zodat de het vergunningentraject probleemloos loopt. Buro Bouwhuijsen kan indien noodzakelijke eventueel samen met u toelichtingen verstrekken aan de instanties die uw aanvraag beoordelen.

Bepaling van de te gebruiken materialen
Bij bouw of verbouw is het belangrijk om de juiste materialen te gebruiken. Dit wordt door Buro Bouwhuijsen bekeken in relatie tot uw wensen en eisen aan het gebruik. Er wordt ook gekeken naar de exploitatiekosten van de geadviseerde / geselecteerde materialen.

Opstellen van de kostenraming
Wanneer de uitgangspunten helder zijn en het (ver)bouwplan aan de wensen voldoet, zorgen wij voor het opstellen van de kostenraming. De kostenraming geeft antwoord op de vraag of het plan financieel haalbaar en/of verantwoord is.

Opstellen van een technische omschrijving
Wanneer uw plan definitief is vertaald naar een bouwplan, is het noodzakelijk om dit plan om te zetten naar een technische omschrijving. Dit is onder andere nodig om goed vergelijkbare offertes bij aannemers aan te vragen. Buro Bouwhuijsen controleert deze technische omschrijving op volledigheid en verzorgt de definitieve opstelling van de technische omschrijving van het object.

Selectie van de uitvoerende partij
Buro Bouwhuijsen kan u adviseren in de voorselectie van aannemers. Met onze ervaring is het mogelijk de juiste aannemers / installateurs te selecteren. Ook beoordelen wij de offertes op basis van prijs - kwaliteit verhouding en adviseren u welke aannemer te contracteren.
 
Afbouw en inrichting
Vaak wordt er voor gekozen om een bouwproject casco door de aannemer te laten opleveren. Het afbouwpakket zit dan bij de opdrachtgever zelf (schilderwerk, vloerbedekking, inrichting). Buro Bouwhuijsen adviseert u ook bij dit afbouwpakket.

Terug naar het overzicht >

Totaal project management

Naar de pagina >

Facility management

Naar de pagina >

Planmatig onderhoud

Naar de pagina >

Bouwadvies

Naar de pagina >