• Project:Prairiehonden
  • Locatie:Natura Artis Magistra
Het bestaande prairiehondenverblijf was verouderd. Er is gekozen om het nieuwe prairiehondenverblijf fors te vergroten. Rondom het verblijf is een wand gemodelleerd die bestaat uit een vijftal kleuren welke in een tiental lagen zijn gestort. de bovenzijde van de wand is afgerond zodat de bezoeker eenvoudig over de rand kan kijken.

In het verblijf is veel aandacht besteedt aan de drainage van het perk zodat de gangen van de prairiehonden nooit onder water kunnnen komen te staan. De drainage maatregelen bestaan uit infiltratiekratten en lava in het hele perk. Door de lava en de infiltratiekratten beschikt het perk over een buffercapaciteit voor regenwater wat dan op een natuurlijke wijze de grond in kan zakken. De prairiehonden zelf kunnen hun gangen en nesten graven in een grote heuvel van leem.

Rondom het nieuwe verblijf wordt het landschap volledig heringericht tot prairielandschap met vooral grassoorten en wintergroene struiken zodat het aansluit bij het nieuwe verblijf
  • Landschapsarchitect: Thijs de Zeeuw | www.thijsdezeeuw.nl
  • Projectmanagement: Bouwteam P&O | www.bouwteamp-o.nl
  • Projectleider: Diederik van den Bouwhuijsen
  • Aannemer: Schadenberg
  • Oplevering: april 2016

< Terug naar totaal overzicht