Totaal project management
Alle projecten worden steeds complexer waardoor er meer verwacht wordt van de projectmanager. Daarnaast is het zo dat de meeste organisaties slechts beperkt te maken krijgt met totale nieuwbouw of verbouwingen waardoor intern de actuele kennis en kunde ten aanzien van management van dit type projecten vaak ontbreekt.
Buro Bouwhuijsen kan u begeleiden in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase als in de realisatiefase zowel bij totale nieuwbouw of verbouwprojecten. Als u dat wilt kunnen wij ook optreden namens u waarbij wij met alle betrokken partijen contracten afsluit, deze aanstuurt en het geheel bewaakt.

Uw voordeel; één aanspreekpunt gedurende het gehele proces.

Door de facilitaire achtergrond van Diederik is Buro Bouwhuijsen sterk in de communicatie bij (ver)bouwprojecten in complexe werkomgevingen waar de voortgang van het project voor een groot gedeelte afhangt van een tijdige en duidelijke communicatie naar alle intern en extern betrokkenen.

Terug naar het overzicht >

Bouwadvies

Naar de pagina >

Facility management

Naar de pagina >

Planmatig onderhoud

Naar de pagina >

Totaal project management

Naar de pagina >